Privacy Verklaring happhapp

Privacyverklaring

Happhapp gevestigd en kantoorhoudende te Baarlo (5991 BJ) aan de Pastoor Geenenstraat 18, hierna te noemen "Happhapp" hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Happhapp verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacyverklaring informeert Happhapp u over de manier waarop Happhapp uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Happhapp worden aangeboden op Happhapp.

Artikel 1: Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1.  Happhapp gebruikt uw gegevens teneinde u te kunnen informeren en vanwege marketingdoeleinden. Wat u op Happhapp ziet wordt door Happhapp aangepast aan uw interesse. Hiervoor worden bijvoorbeeld cookies gebruikt.
2. Happhapp verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door het bezoeken van Happhapp gaat u akkoord met deze Privacyverklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Happhapp gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Van u ontvangen gegevens worden gebruikt, maar ook door Happhapp zelf verzamelde gegevens.
3. De persoongsgevens die door Happhapp verzameld worden betreffen uw naam, postcode, huisnummer, telefoonnumer en e-mailadres.
4. Happhapp verstuurt nieuwsbrieven naar het door u vermelde e-mailadres.

Artikel 2: Doorgifte aan derden
1. Happhapp geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij de doorgifte geschiedt aan een door Happhapp voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Happhapp een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens of tenzij Happhapp op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3: Beveiliging van gegevens
1. Happhapp maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Happhap ontvangt. Happhapp heeft een SSL-certificaat, wat betekent dat de gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Artikel 4: Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@happhapp.nl  of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

Artikel 5: Cookies
1. Het is mogelijk dat Happhapp tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de "help"-functie op de werkbalk van de browser van uw computer instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Happhapp werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid Happhapp
1. Happhapp heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Happhapp verwerkt ten behoeve van Happhapp. Happhapp accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7: Bewaartermijn
1. Happhapp bewaart persoonsgegevens gedurende onbepaalde tijd na uw laatste bezoek aan Happhapp, tenzij Happhapp op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8: Wijziging Privacyverklaring
1. Happhapp behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Happhapp bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Happhapp gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacyverklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Happhapp in de gaten. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 25-1-2018.